Курс THERABAND CLX

май 28, 2016
Theraband CLX обучение за напреднали

Семинар по Тензомиография

март 23, 2016
Tensomyography_background_Image

Семинар Текар Терапия

април 25, 2015
Seminar_Tecar_Teraphy

За първи път в България семинар по Текар Терапия. Италиански лектор ще разкрие тънкостите, в изключително популярната терапия в Испания и Италия.